Ongerweeg

In de oude basisschool van Schin op Geul vind je ons initiatief Ongerweeg. Hier vangen we kinderen van 8 tot 18 jaar op die niet meer naar school kunnen en daardoor thuis zitten. Zij hebben een extra ondersteuningsbehoefte die de huidige school niet kan bieden. Kinderen die bepaalde gedragsproblematiek ervaren (bv. ASS-ADHD-angstproblematiek), gepest worden of onrust ervaren in de school- of thuissituatie, kunnen bij ons terecht. Met overbruggende zorg- en onderwijsactiviteiten op maat brengen we ze terug in hun ritme en leren we ze vaardigheden aan om weer volledig terug naar school te kunnen gaan.

Didactisch ochtendprogramma in een warme, gezellige omgeving

De klaslokalen zijn gezellig en huiselijk ingericht. We volgen de laatstgenoten didactische leerlijn van het kind op school. Ieder kind werkt aan zijn of haar eigen programma. Dat doen we in nauwe samenwerking met de school. Zo ontvangen we lesmaterialen van hen en stemmen we samen af over het verdere verloop.

Adres Ongerweeg:

Mauritiussingel 15

6305 AZ Schin op geul

Ongerweeg

Middagprogramma gericht op zelfontplooiing​

Tijdens het traject is het belangrijk voor het kind dat het zich gehoord en gezien voelt. Het geeft een positieve boost om omringd te worden door positieve mensen. In het middagprogramma wordt er daarom in kleine groepjes gewerkt aan zelfontplooiing; wie ben ik en wat zijn mijn talenten? De meeste kinderen zijn gevormd door faalervaringen. Door succeservaringen op te doen kan dit gevoel doorbroken worden. 

De begeleider helpt het kind te zoeken naar een passie. Met een passie kan het leven namelijk heel anders worden. Ons unieke middagprogramma is gericht op ervaringsleer met dieren, natuur en sport & spel. Zo gaan we bijvoorbeeld iedere week naar een paardencoach, we doen een stukje wereldoriëntatie en zijn samen creatief. Na verloop van tijd weer hebben de kinderen weer genoeg zelfvertrouwen en structuur om het weer op school te kunnen proberen.

Middagprogramma gericht op zelfontplooiing​

Tijdens het traject is het belangrijk voor het kind dat het zich gehoord en gezien voelt. Het geeft een positieve boost om omringd te worden door positieve mensen. In het middagprogramma wordt er daarom in kleine groepjes gewerkt aan zelfontplooiing; wie ben ik en wat zijn mijn talenten? De meeste kinderen zijn gevormd door faalervaringen. Door succeservaringen op te doen kan dit gevoel doorbroken worden. De begeleider helpt het kind te zoeken naar een passie. Met een passie kan het leven namelijk heel anders worden. Ons unieke middagprogramma is gericht op ervaringsleer met dieren, natuur en sport & spel. Zo gaan we bijvoorbeeld iedere week naar een paardencoach, we doen een stukje wereldoriëntatie en zijn samen creatief. Na verloop van tijd weer hebben de kinderen weer genoeg zelfvertrouwen en structuur om het weer op school te kunnen proberen.

Ongerweeg

Hoe verloopt een traject?

Via een programma op maat proberen we de kinderen weer terug te brengen naar de huidige of nieuwe school. Een traject is één tot vijf dagen in de week en het streven is om een kind maximaal 12 maanden binnen Ongerweeg te begeleiden. De meeste kinderen komen bij ons terecht via gemeente consulenten, voogden van bureau jeugdzorg of een stichting, een leerplichtambtenaar of een school die op zoek is naar een goede oplossing voor het kind.
Tijdens de zorgvuldige intake bekijken we samen met de betrokkenen wat het beste is voor het kind en op welke manier Stichting Astara en Ongerweeg hierbij kunnen aansluiten. Past het kind binnen de geboden leerlijnen of kan de didactische lijn worden ingezet binnen een passend groepje?
Binnen Ongerweeg wordt er gewerkt in drie lokalen, allen gevestigd in de oude basisschool. De groepen zijn kleinschalig, maximaal zes kinderen, om zo maatwerk te kunnen leveren en de kinderen de aandacht te geven die ze verdienen.
Het is van groot belang dat een kind ook de match voelt en daarom wordt altijd gewerkt met proefmomenten. We streven er naar om de kinderen weer naar een normaal schooltraject te krijgen. Als dat niet lukt dan is het ook mogelijk om het traject te verlengen.

"Je krijgt de aandacht die nodig is en de afwisseling in vakken is erg fijn! Ik heb er vertrouwen in dat ik na de zomervakantie weer kan starten op mijn oude school".

Wendy, 14 jaar

Zorgplan op maat

Op basis van de behoefte maken we een zorgplan op maat met concrete doelen. Iedere half jaar wordt er samen met de ouders en de gemeente geëvalueerd. Wij streven naar een inclusieve samenleving, waarin iedereen meedoet en gelijke kansen heeft. Daarom vinden wij een goed overgangs- en natraject net zo belangrijk, we bieden ook begeleiding op de nieuwe school om terugval te voorkomen.
Wij werken samen met Gemeente Maastricht (zeven overkoepelende gemeenten), Heerlen-Parkstad en Brunssum.

Ons adres

Mauritiussingel 15
6305 AZ Schin op geul