Verblijf

Het verblijf is nieuw in ons begeleidingsaanbod. Hier bieden we jongeren met een complexe opvoedvraag een veilige woon- en leefsituatie.

Zijn jongeren met complexe casussen nu echt zo anders dan andere kinderen met een opvoedvraag? Wij denken van niet. Kinderen hebben behoefte aan een stabiele thuisomgeving, het krijgen van de juiste hulp, goed onderwijs, dagbesteding en goede huisvesting. Ontbreekt een of meerdere van deze belangrijke pijlers, dan kan er probleemgedrag ontstaan.

Deze jongeren hebben veel op hun bordje gekregen tijdens hun jeugd. Wij bieden ze een rustige, vertrouwde omgeving met veel activiteiten in de buitenlucht. Dit traject is een intensieve, individuele begeleiding naar zelfstandigheid.

Hoe kunnen we helpen?

In plaats van de jongere in een zorgsituatie met een vast stramien te plaatsen, kijken wij naar de behoeften en mogelijkheden. Op basis van die behoefte bouwen we een team van vaste specialisten om de jongere heen. Zo bieden we een vertrouwde omgeving met mensen die het juiste voorbeeldgedrag tonen. Met verschillende werkzaamheden en  activiteiten zetten we kleine stapjes naar een stabiel dagritme, zelfvertrouwen, handelingsbekwaamheid en probleemoplossend vermogen. Dat noemen we ervarend leren. Daarnaast kunnen wij dieper ingaan op problemen die spelen. 

Dit traject is een maatwerkoplossing en is zeer kleinschalig. Op dit moment plaatsen we niet meer dan twee cliënten tegelijkertijd. Het doel is om jongeren te helpen om zelfstandig te worden. Bij dergelijke maatwerkoplossingen hebben complexe cliënten in veel gevallen na een tijdje al een stuk minder complex gedrag. 

 

Opvangplek voor illias

We laten niet los

We staan aan de vooravond van een nieuwe ontwikkeling in de jeugdzorg. Er zijn veel jongeren in Nederland die wachten op een oplossing zoals deze. Een vastomlijnde oplossing is er echter niet. Deze moet uit ervaringen komen. We werken samen met een expertteam in Zuid-Limburg. Dit expertteam bestaat uit verschillende organisaties die nauw betrokken zijn om dit mee te realiseren en verder te ontwikkelen. Het doel is om onze ervaringen te delen zodat andere partijen hier ook gebruik van kunnen maken.

Heb je een vraag?

Laat het ons gerust weten.