Over ons

Over onsVisie

Iedereen heeft een talent, het hoeft alleen ontdekt te worden. Dat doe je door plezier te ervaren in de dingen die je doet. Bij Astara leggen we niet de nadruk op jouw problemen of beperking, maar we kijken juist naar wat je in je mars hebt. We geven handvatten mee om thuis, op school of werk je prettig te voelen en goed te kunnen functioneren. Om jouw talent te ontdekken maken we veel gebruik van sport en spel, natuurbeleving en activiteiten met dieren. Zo kunnen we achterhalen wat het beste bij jouw interesses en talenten aansluit. Jou privacy vinden we belangrijk. We voldoen dan ook aan de gestelde eisen binnen het privacy-beleid en we gaan veilig met jou persoonsgegevens om.

Werkwijze

Als jij je bij ons aanmeldt, kijken we welke hulpvraag je hebt en of er een indicatie beschikbaar is voor de begeleiding. Heb je nog geen indicatie, dan gaan we samen, afhankelijk van de hulpvraag, een aanvraag indienen. Hiervoor mag je ook iemand meenemen als je je daardoor meer op je gemak voelt. Als de indicatie is toegekend, maken we een plan van aanpak. De doelen die we vaststellen evalueren we regelmatig en waar nodig stellen we ze bij. Als we specifieke hulp of expertise nodig hebben, kunnen we een beroep doen op ons netwerk van professionals. We doen het samen, dus ook familie en naasten betrekken we bij de hulpverlening.