Kwaliteit

Kwaliteit en transparantie is voor Stichting Astara zeer belangrijk. Op deze pagina kunt u alle documenten, zoals nieuw behaalde certificaten, jaarstukken en alle informatie rondom onze klachtenregeling terugvinden.
ISO Certificaat
dnv-gl

Stichting Astara is ISO gecertificeerd.

Wachtlijst

Door de kleinschaligheid te waarborgen kunnen wij onze cliënten de aandacht geven die ze nodig hebben. Daarom werken we met een wachtlijst. De wachttijd is afhankelijk van de begeleidingsvorm en de capaciteit van dat moment. Neem contact op om uw zorgvraag te bespreken. Wij geven u graag meer informatie.

Klachtenregeling

In zorgrelaties kan onvrede ontstaan, soms zelfs een klacht. Dit kan betrekking hebben op de wijze van zorgverlening, de bejegening en het nakomen van gemaakte afspraken. Wij raden al onze cliënten aan om eerst in gesprek te gaan met de zorgverlener om goede en duidelijke afspraken te maken. Tenslotte is het uw zorgplan wat we samen overeengekomen zijn. 

Wilt dit niet lukken, bent u ontevreden of wilt u een klacht in vertrouwen bespreken? Neem dan contact op met onze onafhankelijke klachtenfunctionaris: Klachtenportaal Zorg. 

De klachtenprocedure is een standaardprocedure. De basis van de klachtenbehandeling is dat we samen met u beoordelen wat er nodig is om de situatie te verbeteren en te komen tot een oplossing. Na het indienen van een klacht wordt de procedure gestart. Binnen vier maanden moet de klacht zijn afgehandeld. De klacht wordt met het proces tot oplossing gerapporteerd, geanonimiseerd in een jaarverslag gepubliceerd en ingediend bij de IGZ.

De privacy van zowel de klager als de aangeklaagde wordt gewaarborgd.